نویسنده = سید محمدرضا فاطمی
شناسایی مورفولوژیک، مولکولی و بررسی روابط فیلوژنی ستاره های دریایی ردۀ Asteroidea غالب جزایر شمالی خلیج فارس با استفاده ازقطعه ژن Mt 16S rRNA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22034/aej.2021.261963.2430

پرگل قوام مصطفوی؛ بهجت عادلی؛ سید محمدرضا فاطمی


بررسی تراکم و شاخص های تنوع زیستی خیارهای دریایی درمنطقه خلیج پزم تیاب (غرب خلیج چابهار)

دوره 14، شماره 3، آبان 1401، صفحه 235-242

10.22034/AEJ.2021.317617.2698

مهسا آریا؛ تورج ولی نسب؛ سید محمدرضا فاطمی؛ پرگل قوام مصطفوی


تعیین شاخص های غذایی ماهی گیش خال سفید Carangoides malabaricus در آب های استان هرمزگان (دریای عمان و خلیج فارس)

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 215-220

10.22034/aej.2021.133342

غلامرضا بام؛ احسان کامرانی؛ فرهاد کی مرام؛ شهلا جمیلی؛ سید محمدرضا فاطمی


بررسی نواحی مختلف بین جزر و مدی بستر سنگی بر اساس الگوی پراکنش ماکروبنتوزها در استان بوشهر، خلیج فارس

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 457-464

10.22034/aej.2021.134603

نسرین عزیزی؛ سید محمدرضا فاطمی؛ علی رضا ساری؛ پروین فرشچی؛ رضوان موسوی ندوشن


بررسی ژنتیک جمعیت، فیلوژنی و تعیین خط شناسه DNA در لاک پشت سبز (Chelonia mydas) دریای عمان، سواحل استان سیستان و بلوچستان

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 251-260

10.22034/aej.2020.126433

سید احسان حیدری؛ محمد حسن شاه حسینی؛ هادی میراحمدی؛ پرگل قوام مصطفوی؛ سید محمدرضا فاطمی


بررسی رژیم غذایی ماهی گیش دم زرد (1833 ,Atule mate (Cuvier در خلیج فارس و دریای عمان (استان هرمزگان)

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 111-116

10.22034/aej.2020.106207

اصغر نجفی نسب؛ احسان کامرانی؛ فرهاد کی مرام؛ سید محمدرضا فاطمی؛ احسان رمضانی فرد


طبقه بندی خلیج گرگان با استفاده از شاخص‏ های اکولوژیک

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 401-410

10.22034/aej.2020.107563

سید قاسم قربان زاده زعفرانی؛ علی ماشینچیان مرادی؛ علی رضا ساری؛ سید کرامت هاشمی عنا؛ سید محمدرضا فاطمی


گزارش حضور اسفنج Clathria sp روی کلنی های زنده مرجان در جزیره کیش، خلیج فارس

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 377-380

مهسا علی دوست سلیمی؛ پرگل قوام مصطفوی؛ گرتا ابی؛ سید محمدرضا فاطمی


مطالعه ریخت شناسی ماهی شاه کولی (Alburnus chalcoides) در طی رشد

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 163-172

مسرور ذاکری نسب؛ شهلا جمیلی؛ علیرضا ولی پور؛ سید محمدرضا فاطمی؛ احسان رمضانی فرد


بررسی رابطه طول- وزن و رشد در گربه ماهیان غالب خلیج فارس، محدوده استان هرمزگان

دوره 11، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 295-304

فریده محسنی؛ تورج ولی نسب؛ احسان رمضانی فرد؛ سید محمدرضا فاطمی؛ محمدصدیق مرتضوی


بررسی مقایسه ای مورفولوژی، هیستوشیمی و هیستولوژی دستگاه گوارش ماهی شاه کولی دریای خزر (Alburnus chalcoides) در دوره لاروی، بچه ماهی و پیش بلوغ

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 279-288

مسرور ذاکری نسب؛ شهلا جمیلی؛ علیرضا ولی پور؛ سید محمدرضا فاطمی؛ احسان رمضانی فرد


استفاده از آنالیز شکل اتولیت ساجیتا به منظور تفکیک چهار گونه از گیش ماهیان (Carangidae) خلیج فارس

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 167-178

آناهیتا فشندی؛ تورج ولی نسب؛ فرهاد کیمرام؛ سید محمدرضا فاطمی


اکولوژی تغذیه و مقایسه رژیم غذایی سه گونه سفره ماهی از خانواده Dasyatidae در محدوده آب های ایرانی خلیج عمان و تنگه هرمز

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 275-284

علی رضا راستگو؛ سید محمدرضا فاطمی؛ تورج ولی نسب؛ محمدصدیق مرتضوی


استفاده از آغازگرهای اختصاصی در بررسی تنوع جلبک های هم زیست زوگزانتله با مرجان های هرماتیپیک در جزیره هنگام-خلیج فارس

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 173-178

حامد دهقانی؛ پرگل قوام مصطفوی؛ سید محمدرضا فاطمی؛ جلیل فلاح مهرآبادی


نگرشی بر جغرافیای جانوری و هم پوشانی زیستگاهی ماهیان خلیج فارس در حوضه اقیانوسی هند-آرام

دوره 8، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 125-132

فریدون عوفی؛ سید محمدرضا فاطمی؛ عباسعلی مطلبی؛ برایان کد


بررسی ساختار و عملکرد هموگلوبین دو گونه از ماهیان خاویاری قره برون (Acipenser persicus) و ازونبرون (Acipencer stellatus)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 121-133

شهره آریایی نژاد؛ شهلا جمیلی؛ مهران حبیبی رضایی؛ سید محمدرضا فاطمی


اولین گزارش از فانوس ماهی اعماق مزوپلاژیک diaphus effulgens در آب های ایرانی دریای عمان

دوره 4، شماره 3، آذر 1391، صفحه 131-136

نرگس جوادزاده؛ غلامحسین وثوقی؛ تورج ولی نسب؛ سید محمدرضا فاطمی؛ اصغر عبدلی


بررسی ژنتیکی لاک پشت منقار عقابی (Eretmochelys imbricata) جزایر هنگام، هرمز و نخیلو در خلیج فارس با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 2، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 43-48

پرگل قوام مصطفوی؛ شیما شهنواز؛ مهرنوش نوروزی؛ سید محمدرضا فاطمی؛ محمد حسن شاه حسینی؛ الهه قطب رزمجو