کلیدواژه‌ها = شاخص های رشد
تعداد مقالات: 22
1. تأثیر سطوح مختلف استات سدیم جیره بر کارآیی رشد و فعالیت آنزیم های گوارشی روده ماهی طلایی (Carassius auratus)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 173-180

عاطفه رستم زاده؛ حمید علاف نویریان؛ میر مسعود سجادی؛ سید حسین حسینی فر


3. اثرات سطوح مختلف اسیدآمینه گلیسین بر شاخص های رشد، غذاگیری، درصد بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری در ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 197-204

ولی اله جعفری؛ سعید نورقلی پور؛ محمدرضا ایمانپور؛ سیدحسین حسینی فر


6. اثر مکمل غذایی آستاگزانتین بر عملکرد رشد، بقاء و برخی شاخص های ایمنی ذاتی لارو قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 225-230

محسن علی؛ پریا اکبری؛ امین غلام حسینی؛ محمد سعید فریدونی


7. تأثیر دوره های گرسنگی و رشد جبرانی بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه ماهی انگشت قد کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 301-308

مهدی عادلی؛ شهرام ملکی؛ افشین قلیچی؛ سعید امیری؛ زینب عادلی


9. استفاده از آنزیم تریپسین در جیره غذایی فیل ماهی (Huso huso) و اثرات آن بر رشد، ترکیب بدن، برخی فاکتورهای بیوشمیایی خون و فعالیت تریپسین روده

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 211-218

علی خسروانی زاده؛ محمد سوداگر؛ حسن صالحی؛ علیرضا عالیشاهی؛ سیدمهدی جعفری


10. بررسی تاثیر عصاره استویا (Stevia rebaudiana bertoni) بر رشد و مقاومت کپور معمولی (Cyprinus carpio) در برابر استرس ناشی از تراکم

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 263-274

سحر آذر؛ مژده چله مال دزفول نژاد؛ مهران جواهری بابلی


11. اثر نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و فاز محلول نفت خام تحت تابش فرابنفش و تاریکی بر شاخص های رشد ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 189-194

معصومه ماچانلو؛ سعید ضیایی نژاد؛ مهدی بنایی؛ سیدعلی جوهری


13. استفاده از مولتی آنزیم ناتوزیم در جیره غذایی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) و اثرات آن بر شاخص های رشد و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی خون

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 207-214

مهرداد عادلیان؛ محمدرضا ایمان پور؛ وحید تقی زاده؛ محمد مازندرانی


17. اثر جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف ویتامین E و C بر شاخص های رشد ماهی فلاورهورن (Cichlosoma sp.)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 75-81

سمیرا شکرالهی؛ وحید تقی زاده؛ محمدرضا ایمانپور


18. اثر سطوح مختلف چربی بر عوامل رشد و ترکیبات لاشه میگوی رودخانه ای شرق Macrobrachium nipponense (De Haan, 1849) در مرحله جوانی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 97-104

حمید علاف نویریان؛ مجیدرضا خوش خلق؛ مجید موسی پورشاجانی


21. تاثیر سطوح مختلف ویتامین های c و e بر شاخص های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 9-15

ارغوان میار؛ عباس متین فر؛ مهدی شمسایی مهرجان؛ مهدی سلطانی؛ لاله رومیانی؛ مریم جعفرپور