کلیدواژه‌ها = شاخص های رشد
تأثیر افزودن سطوح مختلف عصاره چای کوهی(Stachys lavandulifolia Vahl) در جیره غذایی بر شاخص های رشد و تغذیه در بچه ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 277-284

10.22034/AEJ.2021.281290.2501

محمد ایوب منصور؛ علی شعبانی؛ حامد پاک نژاد؛ پرستو پورعاشوری؛ عبدالبشیر واحدی


تاثیر دوره‌‌های گرسنگی کوتاه مدت و تغذیه مجدد بر شاخص‌‌های رشد و فاکتور‌‌های خونی در بچه فیل ماهی (Huso huso)

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 165-174

10.22034/AEJ.2020.248236.2351

سهیلا نقش پور؛ عباس بزرگ نیا؛ مهدی حسینی فرد؛ سید روح الله جوادیان


پویایی جمعیت صدف آنودونت (Anodonta cygnea) در تالاب انزلی

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 431-438

10.22034/aej.2021.134477

محمد صیاد بورانی؛ آرزو وهاب نژاد؛ علیرضا میرزاجانی؛ سهراب دژندیان؛ عادل حسین جانی


اثرات 17 آلفا اتینیل استرادیول (EE2) بر شاخص های رشد و پارامترهای خونی فرشته ماهی آب شیرین (Pterophyllum scalare)

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 449-458

10.22034/aej.2020.131160

محمد حسین ناصری؛ محمد رضا ایمان پور؛ ولی الله جعفری؛ امید صفری


اثرعصاره جلبک پادینا (Padina astraulis Hauck) برشاخص رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 203-208

10.22034/aej.2020.106874

آنیتا گل پور؛ سید عباس حسینی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ علی جافرنوده؛ مهتاب خلجی


تاثیر سطوح مختلف قلیائیت آب بر شاخص های رشد و تولیدمثل آرتمیا فرانسیسکانا (Artemia franciscana) در سیستم کشت بیوفلاک

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 355-362

10.22034/aej.2020.107473

مجید ناصری زاده؛ ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی؛ ناصر آق؛ محمد هرسیج


اثرات خوراکی عصاره خشک خرفه (Portulaca oleracea) بر برخی از شاخص های رشد، کیفیت لاشه و فلور میکروبی روده بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 229-236

10.22034/aej.2020.104261

مهدی محمد علیخانی؛ مهدی شمسایی مهرجان؛ مسعود حقیقی؛ مهدی سلطانی؛ ابولقاسم کمالی


تأثیر سطوح مختلف استات سدیم جیره بر کارآیی رشد و فعالیت آنزیم های گوارشی روده ماهی طلایی (Carassius auratus)

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 173-180

عاطفه رستم زاده؛ حمید علاف نویریان؛ میر مسعود سجادی؛ سید حسین حسینی فر


اثر مکمل غذایی آستاگزانتین بر عملکرد رشد، بقاء و برخی شاخص های ایمنی ذاتی لارو قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 225-230

محسن علی؛ پریا اکبری؛ امین غلام حسینی؛ محمد سعید فریدونی


اثرات مولتی آنزیم کمبو در جیره غذایی بر شاخص های رشد، بازماندگی و عملکرد تولیدمثلی ماهی قرمز (Carassius auratus gibelio)

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 273-282

مهرداد عادلیان؛ محمدرضا ایمانپور؛ ولی اله جعفری


تأثیر دوره های گرسنگی و رشد جبرانی بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه ماهی انگشت قد کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 301-308

مهدی عادلی؛ شهرام ملکی؛ افشین قلیچی؛ سعید امیری؛ زینب عادلی


استفاده از آنزیم تریپسین در جیره غذایی فیل ماهی (Huso huso) و اثرات آن بر رشد، ترکیب بدن، برخی فاکتورهای بیوشمیایی خون و فعالیت تریپسین روده

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 211-218

علی خسروانی زاده؛ محمد سوداگر؛ حسن صالحی؛ علیرضا عالیشاهی؛ سیدمهدی جعفری


بررسی تاثیر عصاره استویا (Stevia rebaudiana bertoni) بر رشد و مقاومت کپور معمولی (Cyprinus carpio) در برابر استرس ناشی از تراکم

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 263-274

سحر آذر؛ مژده چله مال دزفول نژاد؛ مهران جواهری بابلی


استفاده از مولتی آنزیم کمین در جیره غذایی ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) و اثرات آن بر شاخص های رشد و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی خون

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 201-206

مهرداد عادلیان؛ محمدرضا ایمان پور؛ وحید تقی زاده؛ محمد مازندرانی