دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، دی 1400 
لزوم حفاظت از گونه کفتار راه راه (Hyaena hyaena) در ایران

صفحه 1-8

10.22034/AEJ.2020.250802.2367

امیرحسین داداشی جوردهی؛ بهمن شمس اسفند اباد؛ عباس احمدی؛ حمیدرضا رضایی؛ حمید ترنج زر


بیهوشی صحرائی در اسبچه خزر

صفحه 45-50

10.22034/AEJ.2021.269894.2456

سید جلال میریان؛ شاهین حاجی قهرمانی؛ احمدرضا محمدی؛ مجید افشار


بررسی پارامترهای موثر تغییر اقلیم بر ذخایر سفره ماهیان در آب های ایرانی خلیج فارس و خلیج عمان

صفحه 159-168

10.22034/AEJ.2021.270122.2460

مهناز ربانی ها؛ سید امین اله تقوی مطلق؛ نصیر نیامیمندی؛ محمد حسن گرامی؛ مختار آخوندی


بررسی تنوع زیستی، فراوانی و زی‌توده ماکروبنتوزها در سواحل جنوبی دریای خزر

صفحه 217-224

10.22034/AEJ.2021.254062.2384

محمد علی افرائی بندپی؛ متین شکوری؛ ابوالقاسم روحی؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ مهدی نادری جلودار؛ ایرج رجبی


اثر کاهش سطح آب دریاچه ارومیه بر ترکیب جمعیتی آرتمیا اورمیانا

صفحه 329-336

10.22034/AEJ.2020.252122.2373

فریدون محبی؛ بایرامعلی داداشپور؛ مسعود صیدگر؛ ژاله علیزاده اوصالو؛ یاور روحداد گلمانخانه