نویسنده = سیامک یوسفی سیاه کلرودی
تعداد مقالات: 19
1. بررسی فونستیک حلزون‌های خشکی زی (Gastropoda) در بخش مرکزی استان مازندران

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 159-166

رضا اکبری؛ حمید بلقیس زاده؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی


2. تأثیر چغندر لبویی (Beta vulgaris) بر رنگ گوشت و پوست ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 223-228

محسن فراهانی؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ فرهاد فرودی


3. اثرات استفاده از کنجاله تخم پنبه بدون گوسیپول در جیره به همراه مولتی آنزیم بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 65-76

محمد میهن دوست؛ سیدناصر موسوی؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ مجید افشار


4. استفاده از ضایعات جانوری و گیاهی به عنوان منابع رنگدانه ای در تغییر رنگ پوست و گوشت جوجه های گوشتی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 125-132

ابراهیم مصلحی؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ کاظم کریمی؛ علی مقیمی


5. بررسی تنوع نوکلئوتیدی ماهی کور غار ایرانی (Iranocypris Typhlops) با استفاده از توالی‏ یابی ژن rRNA 12S

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 79-83

سیامک یوسفی‏ سیاه کلرودی؛ صابر خدرزاده؛ امیرمحمد علمی


6. ارزیابی تحمل به شوری لارو ماهی قره برون (Acipenser persicus) تغذیه شده با ناپلیوس آرتمیا (Artemia urmiana) غنی شده با ویتامین ث و hufa وارداتی و داخلی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 11-21

محمود حافظیه؛ حمید رمضانی؛ دانیال اژدری؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی


8. شناسایی و فراوانی ماهیان رودخانه سرباز (استان سیستان و بلوچستان)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 11-18

امیر محمد علمی؛ اصغر عبدلی؛ نعمت الله خراسانی؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی


11. بررسی ترکیبات شیمیایی و ارزش انرژی قابل متابولیسم پودر لارو قورباغه مردآبی (Rana ridibundus) برای تغذیه طیور

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 23-28

مهدی بکشلو؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ سید ناصر موسوی؛ هوشنگ لطف الهیان


12. مطالعه فیلوژنتیک جمعیت گوسفند وحشی (Ovis orientalis) در منطقه تنگ صیاد و کرایی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 67-72

کاوان نیک دل؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ قباد عسگری جعفر آبادی


13. بررسی عملکرد و ریخت‌شناسی روده جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی گیاه هزار برگ آبی (Myriophyllum spicatum)

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-8

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ فرهاد فرودی؛ کتایون فروتن


14. بررسی برخی شاخص های سیتولوژیک خون تمساح مردابی (Crocodylus palustris) در فصول مختلف استان سیستان و بلوچستان

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 15-22

بهروز عباس زاده؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ محمود بهمنی


15. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت تمساح مردابی (Crocodylus palustris) در استان سیستان و بلوچستان

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-8

کتایون فروتن؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ قباد عسگری جعفر آبادی


16. بررسی مورفومتریک سنجاب بلوچی Funambulus pennantii در ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 1-10

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ منا ایزدیان


17. مطالعه شاخص‌های یونی (Na ، K ، Ca ، Mg ، Cl) خون تمساح مردابی(Crcodylus palustris) در ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 1-8

محمد کاشفی الاصل؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ محمود بهمنی


18. شناسایی و تعیین فراوانی ماهیان آب های داخلی استان مرکزی

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-8

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ منا ایزدیان


19. بررسی امکان استفاده از کرم خاکی (eisenia foetida) در تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss)

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 51-56

علی محمود اقدم؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی