نویسنده = تورج ولی نسب
بررسی غلظت فلزات سنگین سرب، کادمیوم و نیکل در بافت عضله ماهی ساردین روغنی (Sardinella longiceps) و صدف خوراکی (Saccostrea cucullata) (مطالعه موردی: سواحل استان بوشهر)

دوره 15، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 281-292

10.22034/aej.2023.383322.2929

لعبت تقوی؛ تورج ولی نسب؛ الهام قاضیان؛ شاهرخ سطانی نیا؛ پرستو عسگری؛ سامان سخایی؛ یلدا فضلی


بررسی تراکم و شاخص های تنوع زیستی خیارهای دریایی درمنطقه خلیج پزم تیاب (غرب خلیج چابهار)

دوره 14، شماره 3، آبان 1401، صفحه 235-242

10.22034/AEJ.2021.317617.2698

مهسا آریا؛ تورج ولی نسب؛ سید محمدرضا فاطمی؛ پرگل قوام مصطفوی


بررسی شاخص های دینامیک و سطوح غذایی ماهی گوازیم دم رشته ای Nemipterus japonicus Bloch, 1791 در آب های شمال دریای عمان

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 101-110

مونا تاج زاده نمین؛ تورج ولی نسب؛ احسان رمضانی فرد؛ فریبرز احتشامی


بررسی رژیم غذایی و تولیدمثل ماهی شوریده (Otolithes ruber Bloch & Schneider, 1801) در سواحل دریای عمان (منطقه بندر جاسک)

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 133-138

قاسم فرخنده شیلسر؛ محسن صفائی؛ احسان کامرانی؛ تورج ولی نسب


بررسی اکولوژی تغذیه و تخمین سطح غذایی گربه ماهی بزرگ (Netuma thalassina) در آب های شمال دریای عمان

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 147-154

مینا علی محمدی؛ تورج ولی نسب؛ احسان رمضانی فرد؛ فریبرز احتشامی


بررسی رابطه طول- وزن و رشد در گربه ماهیان غالب خلیج فارس، محدوده استان هرمزگان

دوره 11، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 295-304

فریده محسنی؛ تورج ولی نسب؛ احسان رمضانی فرد؛ سید محمدرضا فاطمی؛ محمدصدیق مرتضوی


بررسی رابطه طول و وزن و تولید مثل ماهی گیش پوزه دراز ( Carangoides chrysophrys(Cuvier, 1833 در آب های استان هرمزگان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 153-160

عیسی کمالی؛ تورج ولی نسب؛ رضا دهقانی؛ سید عباس حسینی


استفاده از آنالیز شکل اتولیت ساجیتا به منظور تفکیک چهار گونه از گیش ماهیان (Carangidae) خلیج فارس

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 167-178

آناهیتا فشندی؛ تورج ولی نسب؛ فرهاد کیمرام؛ سید محمدرضا فاطمی


بررسی شاخص های تولیدمثلی سارم دهان بزرگ (Scomberoides commersonnianus) در شمال غرب خلیج فارس

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 173-182

سیده زهرا معصومی زاده؛ جمیله پازوکی؛ تورج ولی نسب


اکولوژی تغذیه و مقایسه رژیم غذایی سه گونه سفره ماهی از خانواده Dasyatidae در محدوده آب های ایرانی خلیج عمان و تنگه هرمز

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 275-284

علی رضا راستگو؛ سید محمدرضا فاطمی؛ تورج ولی نسب؛ محمدصدیق مرتضوی


پویایی جمعیت ماهی طلال (1817 Rastrelliger kanagurta, Cuvier) در آب های استان هرمزگان

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 195-200

بهنام دقوقی؛ فرهاد کیمرام؛ غلامحسین وثوقی؛ تورج ولی نسب؛ مسعود مرادی


زیست شناسی تولیدمثل ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus) در آب های شمال شرقی خلیج فارس

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 151-157

وحیده دری؛ آریا اشجع اردلان؛ تورج ولی نسب


بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهی سلطان ابراهیم (nemipterus japonicus) درآب های ساحلی استان بوشهر

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 11-24

مهناز کردگاری؛ تورج ولی نسب؛ شهلا جمیلی؛ آرش حق شناس


بررسی رژیم غذایی گربه ماهی خاکی (Arius dussumieri) در آب های دریای عمان

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 67-76

مهدیه چراغی شوی؛ تورج ولی نسب؛ غلامحسین وثوقی؛ محمود حافظیه


کاربرد کد تصویری زنجیری در آنالیز شکل اتولیت در دو گونه از ماهیان سرخو از جنس lutjanus

دوره 4، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 65-72

زهرا صدیق زاده؛ تورج ولی نسب؛ غلامحسین وثوقی؛ محمدرضا فاطمی؛ عباسعلی مطلبی


اولین گزارش از فانوس ماهی اعماق مزوپلاژیک diaphus effulgens در آب های ایرانی دریای عمان

دوره 4، شماره 3، آذر 1391، صفحه 131-136

نرگس جوادزاده؛ غلامحسین وثوقی؛ تورج ولی نسب؛ سید محمدرضا فاطمی؛ اصغر عبدلی


تعیین سن ماهی مرکب (Sepia pharaonis) با استفاده از استاتولیت درخلیج فارس و دریای عمان

دوره 4، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 35-44

سیده فاطمه ثریا؛ تورج ولی نسب؛ پرگل قوام مصطفوی