دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395 
شناسایی معیارهای مورد نیاز جهت الویت بندی بهسازی اکولوژیکی (مطالعه موردی: پارک ملی خجیر)

صفحه 9-16

راضیه دوره گر زواره؛ سیما فاخران اصفهانی؛ علیرضا سفیانیان؛ محمودرضا همامی


شناسایی و تعیین توالی‌ 7 ژن RNA ناقل میتوکندریایی در مرغ بومی خراسان

صفحه 57-64

سید نادر آلبوشوکه؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمدرضا نصیری


بررسی توان تولید هیبریدهای مختلف کرم ابریشم داخلی و خارجی

صفحه 85-94

شهلا نعمت الهیان؛ علی طرفه؛ معین الدین مواج پور؛ سیدحسین حسینی مقدم؛ علیرضا صیداوی


بررسی فیلوژنی و زمان اشتقاق گونه های کلاد Neogastropoda در آب های خلیج فارس

صفحه 113-120

منا ایزدیان؛ حسین ذوالقرنین؛ سیدمحمدباقر نبوی؛ آریا اشجع اردلان؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی


تاثیر سطوح مختلف شوری بر میزان رشد و بازماندگی کرم پرتار Perinereis nuntia

صفحه 145-152

مهرنوش دریا؛ میرمسعود سجادی؛ ایمان سوری نژاد؛ لیلا مرحمتی زاده


مقایسه بازده تولید در سیستم های پرورش گسترده و نیمه متراکم میگوی وانامی

صفحه 187-194

امیرحسین کرم یار؛ عباس متین فر؛ مهدی شمسایی؛ قاسم غریبی


تاثیر پروبیوتیک باکتوسل بر برخی فاکتورهای رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss))

صفحه 215-222

اسماعیل کاظمی؛ ابوالحسن راستیان نسب؛ حبیب اله گندمکار؛ جواد مهدوی؛ رقیه محمودی