دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401 (شماره بهار ) 
ارزیابی ژنتیکی گاوهای نر هلشتاین با روش اعتبار سنجی متقاطع و مدل های رگرسیون تصادفی

صفحه 17-22

10.22034/aej.2021.296316.2596

یاسمین سلیمی یکتا؛ رسول واعظ ترشیزی؛ مختار علی عباسی؛ ناصر امام جمعه کاشان؛ مهدی امین افشار


تأثیر نمره بدنی و برخی از فاکتورهای مدیریتی بر بروز برخی از ناهنجاری های متابولیکی گاوهای هلشتاین

صفحه 31-36

10.22034/AEJ.2021.280580.2497

محمد درویشی؛ یحیی محمدی؛ فرشید فتاح نیا؛ مهدی بهرامی یکدانگی؛ گلناز تاسلی؛ محمد شمس الهی


بررسی عملکرد رشد و بازدهی لاشه بره‌های آمیخته حاصل از پایه مادری کردی با قوچ‌‌های بلوچی، قره‌گل وکردی

صفحه 87-94

10.22034/aej.2021.284594.2523

داودعلی ساقی؛ علی مبارکی؛ محمد رباطی بلوچ؛ احمد داوطلب زرقی؛ محمد هندآبادی؛ راضیه ساقی


اثرات تغذیه زودرس بر عملکرد، ایمنی هومورال و سلولی در مرغ گوشتی

صفحه 147-156

10.22034/AEJ.2021.274218.2470

محمد کریم فاضلی؛ منصور احمدی؛ هوشنگ جعفری؛ صیفعلی ورمقانی؛ یحیی محمدی؛ محمد شمس الهی


بررسی فونستیک ماهی خیاطه در رودخانه های استان تهران

صفحه 165-168

10.22034/aej.2023.249556.2362

فائزه عالی داعی؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ مریم عیدی


تأثیر استفاده از منابع پروتئین‌های گیاهی و جانوری ارزان قیمت به جای پودر ماهی بر شاخص‌های رشد، هماتولوژی و آنزیم‌های کبدی فیل ماهی (Huso huso) پرورشی

صفحه 169-178

10.22034/AEJ.2021.269932.2455

میر حامد سید حسنی؛ میر مسعود سجادی؛ بهرام فلاحتکار؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ مریم منصف شکری؛ علی رضا علبیپور جور شری؛ هوشنگ یگانه


تأثیر ویتامین B6 بر شاخص های خون شناسی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه با سم دیازینون

صفحه 209-218

10.22034/AEJ.2021.281552.2506

امین خزایی؛ علیرضا میرواقفی؛ وثیقه السادات میرباقری؛ مهرناز هیبتیان؛ حامد غفاری فارسانی