دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تیر 1397 
بررسی اثرات جابه جایی درون گله ای خروس ها بر توان باروری گله های مادر گوشتی از دیدگاه اقتصادی

صفحه 73-78

رضا سید شریفی؛ داور مهدوی؛ نعمت هدایت ایوریق؛ جمال سیف دواتی؛ محمود صحرایی


بررسی مقدماتی فون خزندگان منطقه شکار ممنوع سفیدکوه و آرسک در استان سمنان

صفحه 97-106

داریوش سلیمان فلاح؛ ویدا حجتی؛ هومن شجیعی؛ شهرام شرفی؛ رضا بابائی سواسری؛ شریفه خانی


بررسی تجمع فلزات سنگین در عضله ماهیان کفشک تیزدندان (Psettodes erumei)، گیش ماهی (Carangoides fulvoguttatus) و ماهی هوور (Thunnus tonggol) آب های بوشهر

صفحه 129-134

امین غلامحسینی؛ مصطفی اخلاقی؛ پریا اکبری؛ سیاووش سلطانیان؛ وحیده نقدسی؛ محمدسعید فریدونی


اثرات پرورش ماهیان خاویاری در محیط محصور (پن) بر کیفیت آب در خلیج گرگان

صفحه 217-230

محمد فرهنگی؛ سیدعباس حسینی؛ حجت الله جعفریان؛ رسول قربانی؛ محمد هرسیج؛ محمد سوداگر؛ سیدسحاب میرا؛ عبدالحلیم بلاش


فیلوژنی مولکولی Vetigastropoda براساس ژن های میتوکندریایی COI و S rRNA16

صفحه 251-260

منا ایزدیان؛ حسین ذوالقرنین؛ سیدمحمدباقر نبوی؛ آریا اشجع اردلان؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی


شناسایی و بررسی تراکم و پراکنش فیتوپلانکتونی سد مخزنی کارده در خراسان رضوی

صفحه 269-276

محمد صلواتیان؛ اکبر پورغلامی مقدم؛ مرضیه مکارمی؛ سپیده خطیب حقیقی