دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-251 
7. ارزیابی فلوسایتومتریک اسپرم گاو بعد از انجماد- یخ گشایی در رقیق کننده منی حاوی اتانول

صفحه 47-52

سید محمد هادی حسینی؛ مهدی ژندی؛ احمد زارع شحنه؛ محسن شرفی؛ مجتبی امام وردی؛ مهدی خدایی


8. تأثیر پودرآویشن بر فراسنجه های ایمنی در بره های نر نژاد فراهانی

صفحه 53-58

زهرا مرادپور؛ مهدی خدایی مطلق؛ مهدی کاظمی بنچناری؛ امیرحسین خلت آبادی فراهانی


14. مطالعه چندشکلی ژن اووالبومین و نقش آن در کیفیت خارجی تخم مرغان بومی اصفهان

صفحه 95-102

مائده قنبریان بروجنی؛ مجتبی آهنی آذری؛ سعید حسنی؛ محمد رضا عبادی


16. بررسی صفات ریخت‌شناختی و ریخت‌سنجی سمندر تاجدار جنوبی Triturus karelinii در استان مازندران

صفحه 107-114

زینب اسمعیل زاده سوخته سرایی؛ حاجی قلی کمی؛ علی اکبر باقریان یزدی


17. بررسی فونستیک لاک پشت های استان البرز

صفحه 115-122

نعیمه حسن زاده؛ حمید بلقیس زاده؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی


19. مطالعه فون سوسمارهای پارک ملی خجیر در استان تهران

صفحه 129-136

زینب سادات مرتضوی مقدم؛ بتول قربانی یکتا