دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-251 
ارزیابی فلوسایتومتریک اسپرم گاو بعد از انجماد- یخ گشایی در رقیق کننده منی حاوی اتانول

صفحه 47-52

سید محمد هادی حسینی؛ مهدی ژندی؛ احمد زارع شحنه؛ محسن شرفی؛ مجتبی امام وردی؛ مهدی خدایی


تأثیر پودرآویشن بر فراسنجه های ایمنی در بره های نر نژاد فراهانی

صفحه 53-58

زهرا مرادپور؛ مهدی خدایی مطلق؛ مهدی کاظمی بنچناری؛ امیرحسین خلت آبادی فراهانی


مطالعه چندشکلی ژن اووالبومین و نقش آن در کیفیت خارجی تخم مرغان بومی اصفهان

صفحه 95-102

مائده قنبریان بروجنی؛ مجتبی آهنی آذری؛ سعید حسنی؛ محمد رضا عبادی


بررسی صفات ریخت‌شناختی و ریخت‌سنجی سمندر تاجدار جنوبی Triturus karelinii در استان مازندران

صفحه 107-114

زینب اسمعیل زاده سوخته سرایی؛ حاجی قلی کمی؛ علی اکبر باقریان یزدی


بررسی فونستیک لاک پشت های استان البرز

صفحه 115-122

نعیمه حسن زاده؛ حمید بلقیس زاده؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی


مطالعه فون سوسمارهای پارک ملی خجیر در استان تهران

صفحه 129-136

زینب سادات مرتضوی مقدم؛ بتول قربانی یکتا


تاثیر امواج الکترومغناطیسی تلفن همراه بر شاخص های تولیدمثلی ماهیان آنجل (Pterophyllum scalare) ماده بالغ

صفحه 205-212

محدثه احمدنژاد؛ محمد صیادبورانی؛ سهراب دژندیان؛ همایون حسین زاده صحافی؛ علی اصغر خانی پور؛ علیرضا ولی پور؛ عادل حسینجانی؛ حسین خارا


بررسی تاثیر خوراکی کیلکای خام (Clupeonella spp.) بر برخی از شاخص های رشد فیل ماهی (Huso huso Linnaeus, 1758) پرواری

صفحه 223-230

ابراهیم بیگتن؛ حبیب وهاب زاده رودسری؛ علی نقی سرپناه؛ امیرعلی مرادی نسب


بررسی اثرات سطوح مختلف چربی جیره غذایی بر برخی از شاخص های رشد و بازماندگی ماهی قرمز (Carassius auratus)

صفحه 231-236

علی صادقی؛ محمد رضا ایمانپور؛ علی شعبانی؛ محمد مازندرانی؛ طاهره باقری


تاثیر غلظت های تحت کشنده دیازینون بر بافت تخمدان در ماهی گورخری (Danio rerio)

صفحه 257-262

معصومه درویشی؛ رقیه صفری؛ علی شعبانی؛ سید حسین حسینی فر


بررسی وضعیت صید انتخابی ترال به روش کاور در آب های چابهار

صفحه 263-270

علی سپاهی؛ سعید گرگین؛ خوان سانتوز؛ رضا عباسپور نادری؛ محمودرضا آذینی


بررسی تنوع و فراوانی شاخه های زئوپلانکتونی در تالاب انزلی

صفحه 321-328

مریم فلاحی کپورچالی؛ جلیل سبک آرا؛ علی عابدینی؛ علیرضا ولی پور


شناسایی گونه (Callista umbonella (bivalve: Veneridae با تاکید بر مطالعات مورفولوژیک و مولکولی

صفحه 337-344

فریبا قایدی؛ حسین ذوالقرنین؛ محمدباقر نبوی؛ احمد سواری؛ محمدعلی سالاری


بررسی اثر محافظت کنندگی پروتئین های نوترکیب VP28 و VP19 یک جدایه ویروس لکه سفید به روش خوراکی در برابر ویروس بیماری لکه سفید در میگوی سفید غربی

صفحه 361-368

حسین هوشمند؛ مینا آهنگرزاده؛ ُسیدرضا سیدمرتضایی؛ مسعودرضا صیفی آبادشاپوری؛ مریم داغری؛ جمال سلیمانی