دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، دی 1398 
تحلیل عوامل زیست محیطی و مدیریتی موثر بر توسعه سوارکاری

صفحه 67-76

علی چوری؛ سید محمد حسین رضوی؛ مرتضی دوستی؛ فرزام فرزان


بررسی گروه‌های هم‌سن و الگوی بازگشت شیلاتی ماهی هوور (Thunnus tonggol (Bleeker,1851، در آب‌های استان هرمزگان

صفحه 125-132

محمد درویشی؛ محمد مومنی؛ سیامک بهزادی؛ علی سالارپوری؛ غلامعلی اکبرزاده


ارزیابی فاکتورهای سرطان زایی و غیرسرطان زایی فلزات سنگین در عضله ماهیان غالب رودخانه بهمنشیر

صفحه 155-162

آزیتا کوشافر؛ احمد سواری؛ نسرین سخایی؛ بیتا ارچنگی؛ فاطمه کریمی اورگانی


رابطه‌ تغییرات فصلی پارامترهای محیطی با تنوع زیستی و زی توده ماکروفولینگ ها در قفس های صیادی در بندر لنگه

صفحه 369-376

مریم شهبازی؛ ایمان سوری نژاد؛ سعید گرگین؛ گیتی میرمحمد صادقی؛ مرتضی یوسف زادی


گزارش حضور اسفنج Clathria sp روی کلنی های زنده مرجان در جزیره کیش، خلیج فارس

صفحه 377-380

مهسا علی دوست سلیمی؛ پرگل قوام مصطفوی؛ گرتا ابی؛ سید محمدرضا فاطمی


تولید ماست میوه ای پروبیوتیک حاوی پالپ توت فرنگی از شیر میش

صفحه 419-428

مریم صاحب خانی؛ علیرضا شهاب لواسانی؛ سارا موحد