دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، بهار 1399 
5. بررسی نقش آموزش محیط زیست در جوامع محلی برکاهش تعارض انسان و حیات وحش

صفحه 31-40

نوید زمانی؛ جواد حاتمی؛ سید محمد شبیری؛ شهرام کبودوندپور


8. ارتباط چندشکلی ژن PIT-I با صفات مرتبط با شیر در گاوهای نر هلشتاین ایران

صفحه 59-64

ابوالفضل قربانی؛ سعید پرنعمت خانقاه؛ ناصر ماهری سیس؛ مهدی تقی نژاد رودبنه


21. فاکتور‌های محیطی موثر بر انتخاب زیستگاه در سه گونه غضروف ماهیان در آب های ایرانی دریای عمان

صفحه 165-172

یاسین میربلوچ زهی؛ سیدعلی اکبر هدایتی؛ محمدرضا میرزائی؛ علی رضا راستگو


25. بررسی تراکم‌های مختلف پرورش ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer) در استخرهای میگو چوئبده آبادان

صفحه 201-208

مهرداد محمدی دوست؛ محمد یونس زاده فشالمی؛ فاطمه حکمت پور؛ سیدعبدالصاحب مرتضوی؛ لفته محسنی نژاد


26. بررسی رفتار بویایی تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) تحت تاثیر نانوذرات نقره

صفحه 209-216

شیدا گلی؛ ولی اله جعفری؛ حامد پاکنژاد؛ الکساندر کاسومیان


27. اثر پری بیوتیک اولترا بر فاکتورهای رشد و تغذیه ای فیل ماهیان ( Huso huso) پرواری نر و ماده

صفحه 217-222

مجید رضایی؛ حجت الله جعفریان؛ هادی رییسی؛ سید مصطفی عقیلی نژاد


47. ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر ریسک تهاجم زیستی کهور آمریکایی در اکوسیستم های طبیعی ایران

صفحه 407-416

ایرج حشمتی؛ نعمت اله خراسانی؛ بهمن شمس اسفندآباد؛ برهان ریاضی